Tytuł operacji: „Rozwój działalności Hydrofarm Design and Consulting wraz z utrzymaniem miejsca pracy poprzez zakup specjalistycznego wyposażenia i środka transportu”.

Przedsięwzięcie obejmuje doposażenie przedsiębiorstwa Hydrofarm Design and Consulting w:

Zestaw komputerowy wraz z specjalistycznym oprogramowaniem SketchUp Pro,

 Furgon Brygadowy,

 Tlenomierz,

 Miernik CO2,

 Młynek hydrauliczny,

 Ponton z silnikiem elektrycznym i akumulatorem,

 Echosonda.

Cel operacji stanowi „Rozwój działalności Hydrofarm Design and Consulting wraz z utrzymaniem miejsca pracy poprzez zakup specjalistycznego wyposażenia i środka transportu niezbędnych do rozszerzenia zakresu świadczonych usług dla sektora akwakultury”.

Wartość projektu wynosi 175 318,49 zł przy dofinansowaniu 71 267,00 zł, w tym 60 576,95 zł stanowią środki finansowe z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.