Firma dysponuje szerokim wachlarzem konsultacji.

Korzystając z wiedzy i znajomości rynku sprawdzonych dostawców urządzeń oraz usług dla akwakultury oferujemy:

 • urządzenia i wyposażenia dla hodowli,

 • nadzory autorskie podczas rozruchów technologicznych układów produkcyjnych,

 • systemy automatyki dla hodowli ryb, nadzorujące i sterujące układami produkcyjnymi,

 • w ramach współpracy z ichtiopatologami nadzór czynny nad stanem zdrowia ryb,

 • programy hodowlane ułatwiające prowadzenie i planowanie produkcji,

 • wykonywanie pomiarów parametrów fizyko – chemicznych wody w układach produkcyjnych,

 • optymalizowanie kosztów związanych z prowadzeniem działalności,

 • audyty i szkolenia pracowników z zakresu:

  • produkcji ryb,

  • technologii,

  • zarządzania i prowadzenia dokumentacji.

Ponadto oferujemy usługi dla łowisk wędkarskich:

 • operaty rybackie,

 • mapy batymetryczne,

 • materiał zarybieniowy,

 • nadzór ichtiologiczny.