W ramach projektowania hodowli ryb Hydrofarm Design and Consulting oferuje:

 • projektowanie nowych hodowli ryb,

 • projektowanie nowych układów produkcyjnych w ramach istniejących obiektów,

 • modernizacje w ramach istniejących obiektów.

Zespół projektantów jak również architektów mających wieloletnie doświadczenie w branży akwakultury gwarantuje prawidłowo wykonany układ technologiczny.

Ponadto na życzenie klienta wykonujemy projekty elementów technologicznych dla układów produkcyjnych ryb.

Zależnie od zaawansowania przedsięwzięcia związanego z istniejącą lub planowaną inwestycją firma przygotowuje dokumentację niezbędną dla uzyskania decyzji administracyjnych:

 • KIP – Karty informacji przedsięwzięcia,

 • Raporty oddziaływania na środowisko,

 • Operaty wodnoprawne,

 • Projekty koncepcyjne,

 • Projekty budowlane,

 • Projekty wykonawcze,

 • Ekspertyzy i opinie,

 • Projekty robót geologicznych,

 • Dokumentacje geologiczne,

 • Dokumentacje hydrogeologiczne.

Inne dokumentacje związane z bieżącą działalnością gospodarstwa:

 • Global Gap – System jakości

 • ASC (AQUACULTURE STEWARDSHIP COUNCIL) – System zrównoważonej akwakultury

 • GHP i GMP – KSIĘGA DPH i DPP – Zasady dobrej praktyki higienicznej i produkcyjnej

 • Program Nadzoru Stanu Zdrowia Zwierząt Akwakultury.